Welkom bij Starterskrediet - Hier meer informatie over de BTW

Starterskrediet wil trachten om alle nodige stappen die een starter moet doorlopen op een rij te zetten. We zullen alle vormen van kredieten en steunmaatregelen overlopen. Naast banken die kredieten, leningen en hypotheken verschaffen zijn er tal van mogelijkheden om verschillende vormen van kredieten en leningen te verkrijgen via de overheid.

In het menu links kan je een overzicht vinden van alle onderwerpen die we hier zullen bespreken. We zullen u kort en bondig een overzicht geven die elke starter zou moeten overlopen. Deze stappen zijn onontbeerlijk om kredieten en financiering van uw zaak rond te krijgen.

Eerst zullen we beginnen met het project dat de zelfstandige in elkaar moet steken. Onafhankelijk van welke zaak u wilt starten, u zal een project nodig hebben. Zonder project, heeft het zelfs geen zin om eraan te beginnen. Verder zullen we bespreken welke persoonlijke en commerciŽle vaardigheden noodzakelijk zijn om een zaak te starten en de financiering ervan rond te krijgen.
Het ondernemingsplan is onontbeerlijk om de bank over de vloer te krijgen, tevens is dit plan noodzakelijk om kredieten, leningen, hypotheken te kunnen krijgen zonder al te grote problemen.

Naast de financieringsmogelijkheden die u kunt genieten bij banken en soms zelfs bij particulieren, zijn er ook risicokapitaal verschaffers binnen de overheid. Deze kunnen ervoor zorgen dat u een goed idee echt kunt uitvoeren. Geld is noodzakelijk voor elk plan, daarom is het soms nuttig om financiering te gaan zoeken bij verschillende financiers.

Eens de financiering van je zaak rond is, kan je nog niet beginnen met het uitbaten van jouw idee. Eerst moet je nagaan welk sociaal statuut er bij u van toepassing is, welke verzekeringen je zal moeten aagaan, hoe je de boekhouding gaat verwerken. Ook de BTW en fiscaliteit moeten goed in de gaten gehouden worden. Ook de huur van een pand mag u in de meeste gevallen niet uit het oog houden.