Eerste stap: Het Project

Alvorens er van een eigen zaak gesproken kan worden moet je een project hebben. Een project is onontbeerlijk om je zaak te starten, het is erg belangrijk voor het welslagen van je zaak dat je goed voorbereid eraan begint. De te volgen stappen zijn meestal:

Alles op papier zetten wat noodzakelijk is om je idee effectief uit te bouwen. Een inschatting maken van de goederen (vast en vlottend activa) die je nodig zal hebben om je project te doen slagen. Dit geeft meteen ook het kostenplaatje weer zodat je een financiŽel plan kan opmaken om de nodige kredieten en leningen te gaan aanvragen bij uw bank.

Niet enkel de aanvragen van de financiŽle middellen zijn belangrijk, maar vormen wel het fundament van elke zaak. Zonder stroom aan financiŽle middellen kan je zelden een zaak opstarten. Indien je geen winst zou maken zou de stimulans om de zaak verder uit te bouwen nihil zijn. Dus ook weer hier: Eerst een goed project hebben alvorens je van start kan gaan. Alles goed uitgebreid op papier zetten en trachten een goed en overzichtelijk financieel plan op te maken. Zodat je een schatting maakt van je inkomsten en uitgaven voor de komende 3 jaren.

Het feit dat je drie jaar vooruit gaat plannen zal de banken sneller over de streep trekken om de nodige leningen en kredieten te verschaffen. Meestal gaat het om risicokapitaal dat in jouw bedrijf geÔnjecteerd moet worden. Dit in tegenstelling tot een hypothecaire lening waar een waardevol onderpand deel uitmaakt van de afspraken. 99% van de kopers van een huis zullen er alles aan doen om die lening boven elke andere lening terug te betalen.

In je financieel plan kan je ook beter met een minimaal aan inkomsten en een maximaal aan kosten rekeninghoude, op die wijze verklein je de kans op onaangename verrassingen aanzienlijk.